Փառանձեմ Խաչատրյան

Բժշկական գիտությունների թեկնածու, բժիշկ-ախտաբան:

Փառանձեմ Խաչատրյան, Парандзем Хачатрян, Parandzem Khachatryan

ՀՀ, Երևան
՛՛Հիստոջեն՛՛ Պաթոլոգիայի Հայ-գերմանական գիտագործնական կենտրոն
Զբաղեցրած պաշտոնը-համահիմնադիր

2020թ – ից մինչ օրս
ՀՀ, Երևան
ԵՊԲՀ Մասնագիտական  և շարունական կրթության կենտրոն
Զբաղեցրած պաշտոնը- ՛՛Պաթոլոգիայի՛՛ ամբիոնի վարիչ

2020թ–ից մինչ օրս
ՀՀ, Երևան
Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ
Զբաղեցրած պաշտոնը- ՛՛Պաթոլոգիայի՛՛ կլինիկայի ղեկավար

2016թ-ից մինչ օրս
ՀՀ, Երևան
Թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց, կլինիկական պաթոլոգիայի լաբորատորիա
Զբաղեցրած պաշտոնը- ղեկավար

2013– 2016թթ.
ՀՀ, Երևան
Թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց, կլինիկական պաթոլոգիայի լաբորատորիա
Զբաղեցրած պաշտոնը-բժիշկ-ախտաբան

2013թ.
ՀՀ, Երևան
Դատական բժշկության գիտագործնական կենտրոն, դատական հյուսվածաբանության բաժանմունք
Զբաղեցրած պաշտոնը-դատաբժշկական փորձագետ-հյուսվածաբան

2012-2013թթ.
ՀՀ, Երևան
“Մուրացան” հիվանդանոցային համալիր, կլինիկական պաթոլոգիայի լաբորատորիա
Զբաղեցրած պաշտոնը-բժիշկ-ախտաբան

2012թ.
ՀՀ, Երևան
ԵՊԲՀ ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոն
Զբաղեցրած պաշտոնը-ասիստենտ

2011-2012թթ.
ՀՀ, Երևան
ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետի ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոն
Զբաղեցրած պաշտոնը-ասիստենտ

2010-2011թթ.
ՀՀ, Երևան
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, դատաբժշկական փորձաքննության դասընթացով ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոն
Զբաղեցրած պաշտոնը-ասիստենտ

2007-2010թթ.
ՀՀ, Երևան
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, ախտաբա-նական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոն
Զբաղեցրած պաշտոնը-ավագ լաբորանտ

2007-2012թթ.
ՀՀ, Երևան
“Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ի ախտաբանական անատոմիայի բաժանմունք
Զբաղեցրած պաշտոնը- բժիշկ-պաթանատոմ

2002-2004թթ.
ՀՀ, Երևան
“Էրեբունի” ԲԿ-ի անհետաձգելի բուժօգնության ծառայություն
Զբաղեցրած պաշտոնը-բուժակ
Կրթություն

09.2016թ.
Գերմանիա, Մյունսթեր
Գերհարդ Դոմագկի անվան պաթոլոգիայի ինստիտուտ — իմունոհիստոքիմիայի սկզբունքները

2004-2007թթ.
ՀՀ, Երևան
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ` ախտաբանական անատոմիա և կլինիկական մորֆոլոգիա մասնագիտությամբ` կլինիկական օրդինատոր

1998-2004թթ.
ՀՀ, Երևան
Պետական բժշկական համալսարան, բուժական ֆակուլտետ` գերազանցության դիպլոմ

2016թ.
Գերմանիա, Մյունսթեր
Գերհարդ Դոմագկի անվան պաթոլոգիայի ինստիտուտ — իմունոհիստոքիմիայի սկզբունքները

2007թթ.
ՀՀ, Երևան
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ` ախտաբանական անատոմիա և կլինիկական մորֆոլոգիա մասնագիտությամբ` կլինիկական օրդինատոր

2004թթ.
ՀՀ, Երևան
Պետական բժշկական համալսարան, բուժական ֆակուլտետ` գերազանցության դիպլոմ

ORCiD 0000-0002-0760-1955

2015թ Թեկնածուական ատենախոսություն՝ ԺԴ.00.09 ՛՛Ախտաբանական անատոմիա և դատական բժշկություն՛՛․ Սրտի իշեմիկ հիվանդությունից հանկարծամահության ձևաբանական և կենսաքիմիական փոփոխությունների համալիր դատաբժշկական գնահատումը՛՛։

2017թ. – առ այսօր
Պաթոլոգիայի եվրոպական միության (ESP) անդամ

2018թ. – առ այսօր
Կլինիկական ախտաբանների և բջջաբանների հայկական ասոցիացիա

2021թթ. – առ այսօր
Միացյալ Նահանգների և Կանադայի Պաթոլոգիայի Ակադեմիայի անդամ (USCAP)