Հյուսվածաբանական հետազոտություն

Հիստոջեն ախտաբանության կենտրոնում կիրառվում է հյուսվածաբանական և հիստոքիմիական...

Բջջաբանական հետազոտություններ

Հիստոջեն ախտաբանության կենտրոնում կատարվում են հետևյալ բջջաբանական հետազոտությունները....

Իմունոհիստոքիմիական հետազոտություններ

Հիստոջեն ախտաբանության կենտրոնում կատարվող իմունոհիստոքիմիական հետազոտությունները ընդգրկում են...

Մոլեկուլային պաթոլոգիա

Հիստոջեն ախտաբանության կենտրոնում կատարվում են HER2 neu և ALK...

Գինեկոլոգիական ծառայություն

Հիստոջեն պաթոլոգիայի կենտրոնում կատարվում են փոքր, ոչ ինվազիվ,...

Ուլտրաձայնային հետազոտություն

Հիստոջեն պաթոլոգիայի կենտրոնը հագեցված է ժամանակակից ուլտրաձայնային հետազոտության...

«Հիստոջեն» պաթոլոգիայի գիտագործնական կենտրոնի կարգախոսն է. «լավագույն մասնագետների թիմային աշխատանքի արդյունքում ճշգրիտ, հստակ, ժամանակակից բժշկության պահանջներին համապատասխան պաթոմորֆոլոգիական ախտորոշումներ»: