Մոլեկուլային պաթոլոգիա

Հիստոջեն ախտաբանության կենտրոնում կատարվում են HER2 neu և ALK գեների մուտացիայի ախտորոշում  “in situ” հիբրիդիզացիայի մեթոդով: