Ուլտրաձայնային հետազոտություն

Հիստոջեն պաթոլոգիայի կենտրոնը հագեցված է ժամանակակից ուլտրաձայնային հետազոտության սարքով, որը թույլ է տալիս տեղում անց կացնել որակյալ ճառագայթային ախտորոշիչ ծառայություններ՝ այն ներառում է որովային խոռոչի, փոքր կոնքի, վահանագեղձի, կրծկագեղձի, փոշտի հետազոտություններ: Կենտրոնում անց է կացվում նաև ուլտրաձայնային հսկողության տակ վահանագեղձի, ավշային հանգույցների, թքագեղձերի և մակերեսորեն տեղադրված ուռուցքային գոյացությունների նուրբ ասեղնային ասպիրացիաներ: