Բջջաբանական հետազոտություններ

Հիստոջեն ախտաբանության կենտրոնում կատարվում են հետևյալ բջջաբանական հետազոտությունները.

  • Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի և նախաքաղցկեղային հիվանդությունների սկրինինգ – PAP թեստ, Bethesda համակարգով գնահատումով
  • Մարմնի տարբեր խոռոչներից (պլևրալ, պերիկարդիալ, որովայնի, ուղեղ-ողնուղեղային) հեռացված հեղուկների բջջաբանական հետազոտություն:
  • Մեզի բջջաբանական հետազոտություն Փարիզյան համակարգով գնահատումով:
  • Վահանաձև գեղձի, ենթաստամոքսային գեղձի, թքագեղձերի, ավշահանգույցների, մակերեսային ուռուցքային նորագոյացությունների նուրբ ասեղնային ասպիրատների (FNAC) բջջաբանական հետազոտություն:
  • Թոքերի նորագոյացությունների բջջաբանական ախտորոշում: