ՀԻՍՏՈՋԵՆ` ՎՍՏԱՀԵԼԻ ՈՐԱԿ

Պաթոլոգիայի հայ–գերմանական գիտագործնական կենտրոն

ծառայությունները

Պապ թեստ

ԲԱՐԱԿ ԱՍԵՂԱՅԻՆ ԲԻՈՊՍԻԱ

Մաշկի դակիչ բիոպսիա

Սկանավորում

Մեր Թիմը

Վիկտորյա Սահակյան, Victoria Sahakyan
Վիկտորյա Սահակյան Կենտրոնի տնօրեն

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, բժիշկ-բջջաբան

Ռուզաննա Քոչարյան Կենտրոնի փոխտնօրեն
Արմեն Մխիթարյան, Армен Мхитарян, Armen Mkhitaryan
Արմեն Մխիթարյան Գլխավոր ախտաբան

Բժշկական գիտությունների թեկնածու, բժիշկ-ախտաբան

Փառանձեմ Խաչատրյան, Парандзем Хачатрян, Parandzem Khachatryan
Փառանձեմ Խաչատրյան Ավագ մասնագետ

Բժշկական գիտությունների թեկնածու, բժիշկ-ախտաբան

Թամարա Հարությունյան, Тамара Арутюнян, Tamara Harutyunyan
Թամարա Հարությունյան Բժիշկ-ախտաբան
Ոսկեհատ Մկրտումյան, Воскеат Мкртумян, Voskehat Mkrtumyan
Ոսկեհատ Մկրտումյան Բժիշկ-ախտաբան