ՀԻՍՏՈՋԵՆ` ՎՍՏԱՀԵԼԻ ՈՐԱԿ

Հիստոջեն պաթոլոգիայի հայ–գերմանական գիտագործնական կենտրոնը հիմնադրվել է 2017թ–ին։ Կենտրոնը հիմնադրել են նեղ մասնագետներ՝ բ.գ.թ. Արմեն Մխիթարյանը, բ.գ.թ. Փառանձեմ Խաչատրյանը և կ․գ․թ․ Վիկտորյա Սահակյանը, ովքեր տիրապետում են ոլորտի գործունեության բոլոր նրբություններին։

Լավագույն ախտորոշիչ որակ ապահովելու նպատակով Հիստոջենը օգտագործում է միայն ստանդարտիզացված ժամանակակից սարքավորումներ, ռեագենտներ, խստորեն հետևում միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանությանը ըստ որակի կառավարման ISO 9001 պահանջների ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

.

.

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ