Կենտրոնի գաղափարախոսությունը

  • Պաթոմորֆոլոգիական ծառայություների մատուցման ժամանակակից մոտեցում

  • Արդի տեխնոլոգիաների ձեռք բերում և առօրյա գործունեության մեջ ներդրում, ի նպաստ առողջապահության ոլորտում ախտորոշման և բուժման որակի բարձրացման, բուժման արդյունավետության լիարժեք գնահատման

  • Հայաստանի հանրապետության և արտերկրի առաջատար  լաբորատորիաների հետ սերտ համագործակցություն, կարծիքների  և փորձի փոխանակում

  • Միջդիսցիպլինար կապերի խթանում, ախտաբանների և կլինիցիստների միջև շփման լեզվի հստակեցում ի օգուտ հիվանդի:

  • Բժշկագիտության զարգացման ռիթմին համահունչ պաթոլոգիայի բնագավառի առաջընթաց

  • Գիտության բնագավառում ձևաբանական հետազոտությունների որակյալ և ամբողջական իրականացում

Ինչու՞ վստահել մեզ

"Հիստոգեն"-ի փորձառու և բարձրակարգ մասնագետների ճշգրիտ և արագ ախտորոշումները Ձեզ հնարավորություն կընձեռնեն արդյունավետ բուժում ստանալ: Մեր մասնագետներն աշխատում են միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան, գերժամանակակից սարքավորումներով և առաջատար, աշխարահռչակ կազմակերպությունների կողմից արտադրված որակյալ նյութերով:

ՀԻՍՏՈՋԵՆ` ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԹԻՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ