Բջջաբանական հետազոտություններ

«Հիստոջեն» պաթոլոգիայի հայ-գերմանական գիտագործնական կենտրոնում կատարվում են բջջաբանական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տարբեր ներկման մեթոդներ, ինչպես լուսային, այնպես էլ բևեռացնող մանրադիտակներ, որակյալ նյութեր, որոնք կենտրոնի հմուտ մասնագետներին հնարավորություն են տալիս կարճ ժամկետներում տալ ճշգրիտ պատասխաններ։

Բջջաբանական հետազոտությունը մարդու, ինչպես նաև այլ կենդանիների բջիջների ուսումնասիրությունն է մանրադիտակի օգնությամբ։

Բջջաբանական հետազոտությունները հիմնականում հանդիսանում են սկրինիգ մեթոդ նախաքաղցկեղային / քաղցկեղային պրոցեսների հայտնաբերման համար։ Սովորաբար նշված մեթոդին հաջորդում է հյուսվածաբանական հետազոտությունը, սակայն մի շարք դեպքերում, ինչպիսին է օրինակ վահանագեղձի բարակ-ասեղային ասպիրացիան, մեթոդը հանդիսանում է վերջնական և որոշում բուժման տակտիկան։

Կան բջիջների ստացման տարբեր մեթոդներ՝ քսուք, արտատպվածք, բարակ ասեղային ասպիրացիա, օրգանիզմի տարբեր խոռոչներում կուտակվող հեղուկների հեռացում։ Ստացված նմուշները քսվում են առարկայական ապակու վրա և ըստ հետազոտման անհրաժեշտության և նյութի բնույթի ֆիքսվում են սպիրտով, հատուկ ֆիքսատորներով կամ չորացվում օդում։ Այնուհետև ներկվում են բջջաբանական հետազոտման համար նախատեսված հատուկ ներկերով և ուսումնասիրվում լուսային մանրադիտակով։ Երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում նմուշը ուսումնասիրել բևեռացնող լույսով, որի դեպքում նմուշը չի ներկվում։ Սովորաբար բևեռացնող լույսը կիրառվում է հոդերում կուտակվող ախտաբանական հեղուկների հետազոտման դեպքում՝ բյուրեղների հայտնաբերման նպատակով։

.

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ