ՈՍԿԵՀԱՏ

ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ

Բժիշկ-ախտաբան

2019թ. առ այսօր
ՀՀ, Երևան
«Հիստոջեն» հայ-գերմանական գիտագործնական լաբորատորիա
Զբաղեցրած պաշտոնը-բժիշկ-ախտաբան

2012թ. առ այսօր
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Զբաղեցրած պաշտոնը-դասախոս

2016-2017թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ
Զբաղեցրած պաշտոնը-դեկանի տեղակալ

2015-2016թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Զբաղեցրած պաշտոնը-պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի քարտուղար

2011-2019թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Զբաղեցրած պաշտոնը-բժշկական տեսական առարկաների ուսումնամեթոդական խորհրդի քարտուղար

2011-2012թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Զբաղեցրած պաշտոնը-ավագ լաբորանտ

2005-2011թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

2017-2019թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, «Ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի» կլինիկական օրդինատուրա

2023թ. առ այսօր
Բժիշկ օնկոլոգների եվրոպական ասոցիացիայի անդամ (ESMO)

2023թ․ առ այսօր
Պաթոլոգների եվրոպական ասոցիացիայի անդամ (ESP)

2020-2022թթ.
Գինեկոպաթոլոգների միջազգային ասոցիացիայի անդամ (ISGyP)

2019թ. առ այսօր
ՀՀ ախտաբանների և բջջաբանների ասոցիացիայի անդամ

2011թ. առ այսօր
ՀՀ ախտաֆիզիոլոգների ասոցիացիայի անդամ

Գինեկոպաթոլոգների միջազգային ասոցիացիայի (ISGyP) երիտասարդ անդամների  գիտական աշխատանքի աջակցության համար դրամաշնորհի հաղթող