ՇԱՀԵՆ

ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Բժիշկ-ախտաբան

2023թ-ից առ այսօր
ՀՀ, Երևան
՛՛Հիստոջեն՛՛ Պաթոլոգիայի Հայ-գերմանական գիտագործնական կենտրոն
Զբաղեցրած պաշտոնը- բժիշկ-ախտաբան

2023թ-ից առ այսօր
ՀՀ, Երևան
՛՛Միքայելյան՛՛ Վիրաբուժության Ինստիտուտում
Զբաղեցրած պաշտոնը- բժիշկ-ախտաբան

2023թ-ից առ այսօր
ՀՀ, Երևան
՛՛Հիստոջեն՛՛ Պաթոլոգիայի Հայ-գերմանական գիտագործնական կենտրոն
Զբաղեցրած պաշտոնը- բժիշկ-ախտաբան

2023թ-ից առ այսօր
ՀՀ, Երևան
՛՛Միքայելյան՛՛ Վիրաբուժության Ինստիտուտում
Զբաղեցրած պաշտոնը- բժիշկ-ախտաբան

2022-2023 թթ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան-
Զբաղեցրած պաշտոնը- ամբիոնի ասիստենտ

2020-2022թթ
ՀՀ, Երևան
“HistoGen” Պաթոլոգիայի հայ գերմանական գիտագործնական կենտրոնում ախտաբանական անատոմիա և կլինիկական մորֆոլոգիա մասնագիտությամբ՝ կլինիկական օրդինատոր

2018-2019թթ
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան, ինտերնատուրա, ընդհանուր պրակտիկյաի բժշկի որակավորում

2012–2018թթ
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան, ռազմաբժշկական ֆակուլտետ, բժշկի որակավորում

2022
ՀՀ, Երևան
Armenian Urological Association 22nd Annual Meeting: dedicated to the 100th anniversary of Yerevan State Medical University

2019
ՀՀ, Երևան
The Pediatric Oncology East and Mediterranean(POEM) Group 2nd Scientific Conference: ''Towards Global Equity in Cancer Care'' 

Journal of Phrmaceutical Sciences . Selective interaction of some glyconanoparticles with stomach and intestine cancer cells

2021 – առ այսօր
Կլինիկական ախտաբանների և բջջաբանների Հայկական ասոցիացիա