Հեղուկային ցիտոլոգիա

«Հիստոջեն» պաթոլոգիայի հայ-գերմանական գիտագործնական կենտրոնում կատարվում է հեղուկային ցիտոլոգիա, որն ունի մի շարք առավելություններ ավանդական մեթոդի համեմատ և հնարավորություն է տալիս պատրաստել բջջաբանական բլոկեր՝ հնարավոր դարձնելով տվյալ նմուշի վրա հետագա իմունահիստոքիմիական և մոլեկուլյար հետազոտությունների իրականացումը։

Ինչպիսի՞ն է հեղուկային ցիտոլոգիայի մեթոդով պատրաստված բջջաբանական ապակին։ Ինչո՞վ է տարբերվում ավանդական եղանակով պատրաստված ապակուց։ Նախաքաղցկեղային և քաղցկեղային պրոցեսների հայնաբերման նպատակով հաճախ կատարվում է քսուքի (օրինակ՝ արգանդի վզիկից) կամ ասպիրատի (օրինակ՝ վահանաձև գեղձի հանգույցից, ավշահանգույցներից, կրծքագեղձի օջախից), կամ պլևրալ կամ պերիտոնեալ հեղուկների ստացում, որը համարվում է ավելի նվազ ինվազիվ, քան բիոպսիան։

.

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ