Ոսկրի քայքայված օջախի բարակ ասեղային ասպիրացիա

Առաջին անգամ Հայաստանում կատարվել է ոսկրի քայքայված օջախի բարակ ասեղային ասպիրացիա՝ բջջային բլոկում մետաստատիկ ուռուցքի ախտորոշումով։ (Ոսկրի քայքայված օջախի բարակ ասեղային ասպիրացիա)

Ոսկրային հյուսվածքի ախտահարված օջախների բարակ ասեղային ասպիրացիան հետագա բջջաբանական հետազոտությամբ արագ, անվտանգ, հավաստի հետազոտության եղանակ է։

.

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ