Ոսկրի քայքայված օջախի բարակ ասեղային ասպիրացիա

Առաջին անգամ Հայաստանում կատարվել է ոսկրի քայքայված օջախի բարակ ասեղային ասպիրացիա՝ բջջային բլոկում մետաստատիկ ուռուցքի ախտորոշումով։ (Ոսկրի քայքայված օջախի բարակ ասեղային ասպիրացիա)

Ոսկրային հյուսվածքի ախտահարված օջախների բարակ ասեղային ասպիրացիան հետագա բջջաբանական հետազոտությամբ արագ, անվտանգ, հավաստի հետազոտության եղանակ է։

Հյուսվածքների վնասումը այս մեթոդով նվազագույն է։ Ախտորոշիչ արժեքը չի զիջում հյուսվածաբանական հետազոտությանը, եթե․

• նմուշառումը կատարվել է թիրախային,
• նյութի մշակումը համապատասխանում է ընդունված չափորոշիչներին,
• գնահատող ախտաբանն ունի բավականին փորձառություն։ (Ոսկրի քայքայված օջախի բարակ ասեղային ասպիրացիա)

(Ոսկրի քայքայված օջախի բարակ ասեղային ասպիրացիա)

.

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ