Սկանավորում

Սկանավորում

Ժամանակակից ախտաբանությունն անհնար է պատկերացնել առանց թվային տեխնոլոգիաների կիրառման։ Հիստոջենում առկա է թվայնացման բազմաֆունկցիոնալ:

Morphle ապրանքանիշի  Optimus 6x սկաներ, որն ունի մի շարք գործառույթներ․

— Հյուսվածքների ամբողջական թվային պատկերի ստեղծում,

— Ախտորոշման պրոցեսի արագացում,

 — Արտերկրի ախտաբանների հետ արագ կոնսուլտացիայի հնարավորություն,

— Մորֆոմետրիայի հնարավորություն  և արդյունքների կիրառում ինչպես գործնական, այնպես էլ գիտական բնագավառներում։

.

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ