Մաշկի դակիչ բիոպսիա (punch biopsy)

Դակիչ (punch) բիոպսիան մաշկի հիվանդությունների ամենաճշգրիտ ախտորոշիչ թեստերից մեկն է: Ըստ գրականության որոշ աղբյուրների` մաշկաբանության բնագավառում ախտորոշման սխալների մեծ մասը պայմանավորված է մաշկի բիոպսիայի և հյուսվածաբանական հետազոտության բացակայությամբ: (դակիչ բիոպսիա)

.

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԻՄՈՒՆՈՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ