Ոսկեհատ Մկրտումյան

Ոսկեհատ Մկրտումյան

Բժիշկ-ախտաբան

Ոսկեհատ Մկրտումյան, Воскеат Мкртумян, Voskehat Mkrtumyan

2019թ. առ այսօր
ՀՀ, Երևան
«Հիստոջեն» հայ-գերմանական գիտագործնական լաբորատորիա
Զբաղեցրած պաշտոնը-բժիշկ-ախտաբան

2012թ. առ այսօր
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Զբաղեցրած պաշտոնը-դասախոս

2016-2017թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ
Զբաղեցրած պաշտոնը-դեկանի տեղակալ

2015-2016թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Զբաղեցրած պաշտոնը-պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի քարտուղար

2011-2019թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Զբաղեցրած պաշտոնը-բժշկական տեսական առարկաների ուսումնամեթոդական խորհրդի քարտուղար

2011-2012թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Զբաղեցրած պաշտոնը-ավագ լաբորանտ

2005-2011թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

2017-2019թթ.
ՀՀ, Երևան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, «Ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի» կլինիկական օրդինատուրա

Գինեկոպաթոլոգների միջազգային ասոցիացիայի (ISGyP) երիտասարդ անդամների  գիտական աշխատանքի աջակցության համար դրամաշնորհի հաղթող

2023թ. առ այսօր
Բժիշկ օնկոլոգների եվրոպական ասոցիացիայի անդամ (ESMO)

2023թ․ առ այսօր
Պաթոլոգների եվրոպական ասոցիացիայի անդամ (ESP)

2020-2022թթ.
Գինեկոպաթոլոգների միջազգային ասոցիացիայի անդամ (ISGyP)

2019թ. առ այսօր
ՀՀ ախտաբանների և բջջաբանների ասոցիացիայի անդամ

2011թ. առ այսօր
ՀՀ ախտաֆիզիոլոգների ասոցիացիայի անդամ

Scroll to Top